Klinika infekčních nemocí disponuje prostory pro akutní i chronickou ambulanci. K dispozici jsou dvě samostatné čekárny, tři vyšetřovny a jedna izolační místnost.

Lůžkové oddělení KIN

K ambulantnímu vyšetření se pacienti objednávají na základě doporučení praktického lékaře nebo kteréhokoli specialisty. K vyšetření je nutné přinést s sebou veškerou dostupnou zdravotní dokumentaci (lékařské zprávy, výsledky vyšetření).

Kontakt pro objednání

Objednávání pacientů: 973 208 255 mezi 13.00 - 15.00

 

Ordinační hodiny

E6 Všeobecná akutní ambulance

PO-PÁ 7.30 - 15.30 (poslední pacient v 15.00 hod.) Určený lékař kliniky
  Objednávání pacientů: 973 208 255 mezi 13.00 - 15.00

 

E5 Chronické ambulance, odborné poradny

PO 8.30 - 15.00
13.00 - 15.00
MUDr. S. Arientová, Ph.D., MBA
MUDr. M. Zlámal
Virové hepatitidy, očkování
HIV, PrEP
ÚT 8.30 - 19.00
9.00 - 11.00
11.30 - 15.00
MUDr. M. Zlámal
Prof. MUDr. M. Holub, Ph.D.
MUDr. Zofie Bartovská, Ph.D.
HIV, PrEP
Herpetické infekce (jen po domluvě)
HIV, PrEP
ST 8.30 - 15.00
13.00 - 15.00
MUDr. M. Podojilová
určený lékař KIN
Neuroinfekce, lymeská borrellióza
Kontrolní ambulance
ČT 8.30 - 15.00
13.00 - 15.00
MUDr. Z. Bartovská, Ph.D.
MUDr. A. Burantová, MUDr. V. Fridrich
HIV, PrEP, lymeská borrellióza
PrEP (jen po domluvě)
8.30 - 14.00 doc. MUDr. O. Beran, Ph.D. Očkování, cestovní medicína


V HIV centru jsou léčeni HIV pozitivní pacienti. V rámci prevence této infekce je osobám v riziku nákazy poskytována preexpoziční profylaxe HIV (PrEP).

V rámci ambulance poskytuje služby Centrum očkování a cestovní medicíny pro klienty před cestou a po cestě do oblastí se zvýšeným rizikem nákaz.