Farmacie je odborným oddělením nemocnice zajišťující komplexní lékárenskou péči. Jeho hlavním úkolem je poskytnout specializované lékárenské služby pro odborná oddělení nemocnice, jiná zdravotnická zařízení, nezdravotnické organizace a pro obyvatelstvo. Jeho činnost směřuje k soustavné a komplexní optimalizaci farmakoterapie a používání prostředků zdravotnické techniky. Další součástí jeho činnosti je poskytování odborné klinicky orientované péče v přímé spolupráci s dalšími odborníky multidisciplinárních klinických týmů (hodnocení individuální preskripce, individuální dispenzace, léková politika, lékové studie aj.) Nemocniční lékárna se podílí na výukové činnosti v rámci pregraduálního a postgraduálního studia farmaceutických oborů. Zajišťuje odborné praxe studentů vyšších zdravotnických škol a farmaceutických fakult.

 

Nemocniční lékárna:

I Umístění: budova I

 


Náplň činnosti:

 • Zabezpečení nemocnice léčivy, dezinfekčními přípravky a laboratorními diagnostiky
 • Tvorba vnitřních předpisů zahrnujících zacházení s léčivy a kontrola jejich dodržování
 • Zabezpečení odborného servisu při řešení lékových studií
 • Výuková činnost v rámci pregraduálního vzdělávání studentů farmaceutických fakult, postgraduálních specializačních stáží a odborných praxí studentů vyšších zdravotnických škol a farmaceutických fakult
 • Informační a konzultační servis při řešení lékových problémů

Odborná pracoviště Nemocniční lékárny:

 • Pracoviště zásob a výdeje léčiv
 • Pracoviště přípravy léčiv
 • Pracoviště přípravy cytotoxických léčiv
 • Pracoviště kontroly léčiv
 • Pracoviště pro přípravu medicinálních plynů

 

 

Veřejná lékárna

L Umístění: budova L

Kontakt Tel.: 973 202 755 

 

Náplň činnosti:

 • Výdejní činnost na recepty a poukazy pro obyvatelstvo
 • Výdej za hotové (léky, zdrav.materiál, léčebná kosmetika a ostatní doplňkový sortiment)
 • Výdej léků na eRecept (Více informací o eReceptu)
 • Sběr použitých léků k likvidaci od obyvatel
 • Informační a konzultační činnost zdarma - správné užívání léků, vzájemné interakce léků, interakce léků s potravou, zdravý životní styl, měření krevního tlaku – každou středu 10:00 – 12:00 nebo po telefonické dohodě (973 202 755)

http://lekarna.uvn.cz/

 

 

Zdravotnické potřeby

A Umístění: budova A, Atrium

Kontakt Tel.: 973 208 383

http://lekarna.uvn.cz/