Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny pořádá: Mezioborovou konferenci Střešovický podzim 2013, Rehabilitace u vybraných ortopedických diagnóz


Pod záštitou Mgr. L. Gutové, MBA - náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče  a Brigádního  generála MUDr. B. Jurenky – ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
.
Datum konání: 15. listopadu 2013

Místo konání: Aula Ústřední vojenská nemocnice- Vojenská fakultní nemocnice  Praha, U Vojenské nemocnice 1200,  169 02  Praha 6

Vstup:

Konferenční poplatek500,- Kč
pro studenty300,- Kč

Platba možná na místě před zahájením konference.

Účastnický poplatek lza také uhradit převodním příkazem na bankovní účet:

Číslo účtu: 32123881/0710
Variabilní symbol: 6011
Specifický symbol: číslo přihlášky
Do avíza je třeba uvést  nejenom plátce, ale i osobu, za kterou byl účastnický poplatek uhrazen!

Pokud plátce není totožný se jménem účastníka je třeba uvést celý název a adresu plátce, včetně fakturačních údajů (IČO, DIČ).
Účastníci při registraci předloží kopii dokladu o zaplacení účastnického poplatku, zároveň s tím jim bude předán daňový doklad.

Pro účastníky zajištěno občerstvení

Závěr konference plánován na 15:45 hod.

Přihlášky k účasti na konferenci pouze cestou www.uvn.cz do 30. října 2013.

Přihláška kliknout zde

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 6 kredity. U vzdělávací akce je přiděleno souhlasné stanovisko s přidělením kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání - UNIFY.

Odborný garant: primář pplk. MUDr. Michal ŘÍHA, Ph.D., MBA. Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN

Za organizační výbor:

pplk. MUDr. Michal Říha, Ph.D. 
Mgr. Růžena Hlavičková                        

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odborný program:

7:30 -  8:45Registrace
8:45 -  9:00Úvod - Mgr. Lenka Gutová, MBA,
Brigádní generál MUDr. Božetěch Jurenka
9:00 -  9:15Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. – Úvodní přednáška
Funkční anatomie ramenního kloubu 
9:15 -  9:30MUDr. Michal Tuček – Poranění měkkého ramene u sportovců
9:30 - 10:00MUDr. Alois Krobot,Ph.D. – Trendy v rehabilitaci úrazů ramenního
kloubu
10:00- 10:15Diskuze
10:15- 10:45Občerstvení


10:45  11:00Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. - Funkční anatomie kolenního kloubu
11:00  11:33MUDr. Petr Krejčí – Artroskopická plastika LCA – video live
11:30  11:45Mgr. Růžena Hlavičková , Martina Puchmeltrová SiS. , Soňa Klášterková DiS., PhDr. Michaela Prokešová PhD. , Bc. Milena Dědková - Standard ÚVN Praha Fyzioterapie po plastice LCA
11:45- 12:00Hospimed - Deep oscillation
12:00- 12:15Diskuze


12:15- 13:00Oběd


13:00- 13:15Mgr. Josef Urban – latrogenní poškození periferního nervového systému při operačních výkonech v regionu kyčelního kloubu – pohled fyzioterapeuta
13:15- 13:30mjr.MUDr.Mgr. Robert Válka  - Problematika temporomandibulárního skloubení
13:30- 13:45MUDr. Dagmar Navrátilová, PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. – Léčba pooperačního a postraumatického otoku
13:45- 14:00pplk.MUDr.Michal Říha,Ph.D., MBA   - Léčba defektu chrupavky autologními chondrocyty
14:00-14:15 
Diskuze
14:15 -14:30Občerstvení


14:30-14:45 
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. – Funkční anatomie nohy
14:45- 15:00MUDr. Dagmar Kuběnová – Operační řešení deformit přednoží
15:00-15:15 
Mgr. Romana Kozderková Cert.MDT.– kazuistika
15:15- 15:30Diskuze
15:30- 15:45Závěr konference