Ústřední vojenská nemocnice Praha Oddělení psychologie nabízí „Výcvikový kurz sociálně – psychologických dovedností pro zdravotní sestry„

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Kurz bude probíhat 1 den v týdnu v rámci 5 setkání 4.11. - 2.12.2013


Přihláška
kliknout zde


Úvodní setkání: 4. 11. 2013

Doba konání:
8.00 – 12.00 hod/pondělí     
     
V případě zájmu volejte na číslo 725 768 428, Mgr. Marie Pěničková (tel. 973 203 475)

Celková hodinová dotace kurzu je 20 hodin. ( 12 kreditních bodů)

Možnost získání  12  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Celková cena kurzu: 3100 Kč

Platbu zaslat na:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119


Zaměstnanci ÚVN: zdarma

Kapacita kurzu: 8 účastníků   
                                            
Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr. Jiří Klose.  


Každý účastník obdrží skripta jako pracovní text.

Tématické okruhy kurzu:

  1. Já „ zdravotní sestra“,sebepoznávání, komunikace sám se sebou.
  2. Komunikace, typologie osobností v komunikaci, konflikt a jeho zvládání.
  3. Práce s „problematickým klientem“, zvládání agresivity.
  4. Osobní antistresový program, relaxační techniky.
  5. Nácvik situací, zvládání stresu.    

Lektoři: 

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka FF-UK obor pedagogika – ošetřovatelství, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie, vede poradnu pro personál. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.

Společná práce na kurzu pro sestry trvá již dvanáct let.