Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení psychologie pořádá Speciální práce s pacientem, uvolňovací techniky

Datum konání: 23. září 2013

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení psychologie, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Přihláška kliknout zde

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel.72 576 8428

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin. ( 1 kreditní bod)

Akce hodnocena 4  kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod . Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu, hodnoceno 4 kreditními body

Celková cena kurzu: 500 Kč

Platbu posílejte na:
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků      

Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose. 


HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8,30–8,50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8,50–9,00
ZAHÁJENÍMgr.Marie Pěničková
9,00–10,30ÚVOD DO TECHNIK PRÁCE S TĚLEM
TEORIE + PRÁCE S PŘEDĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10,30–10,45PŘESTÁVKA 

10,45–12,15
DECHOVÉ CVIČENÍ – ANTISTRESOVÝ DECH
KONCENTRACE MYSLI NA TĚLO
TYPY RELAXAČNÍCH TECHNIK (TĚLO A NÁVAZNOST NA JEDNOTLIVÉ DIAGNOZY)
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
12,15–13,00
OBĚD + dotazník   

13,00–14,30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ
(VLASTNÍ LIMITY)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14,30–14,50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14,50–15,00
PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR    
Mgr.M.Pěničková