Úsek náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče pořádá regionální seminář


Místo a čas konání:
20. 11. 2014 ve 14.00 hodin, učebna A, budova F1 - ředitelství, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6


Program:

Zahájení
Mgr. Lenka Gutová, MBA
1.Výživa kriticky nemocných
2.Rehabilitace kriticky nemocných


Přednášející:

MUDr. Svatopluk Solař -  zástupce přednosty kliniky, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

MUDr. Pavla Bernardová  - Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny


Kreditní body - dle platné vyhlášky


Registrační poplatek:
100 Kč (pro externí účastníky)
Platba na místě.