Ústřední lékařsko - psychologické oddělení nabízí kurz „Speciální práce s pacientem –Agrese“


Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02  Praha 6

Termíny konání:11. března 2015
8.50 – 15.00 hod/úterý  
přihláška kliknout zde

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč

Platba na účet:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků   
                                            
Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  


Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod. každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu, hodnoceno 4 kreditními body

Harmonogram přednášek:

8.30–8.50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ8.50–9.00ZAHÁJENÍMgr.M.Pěničková9.00–10.30AGRESE – VYMEZENÍ POJMŮ
TEORIE ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH STAVŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
PLÁČ  A ÚZKOST, NAPĚTÍ I STRACH
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová10.30–10.45PŘESTÁVKA10.45–12.15MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
JAK SE CHOVAT V SITUACÍCH AGRESE KLIENTA – MODELOVÁ SITUACE
NÁCVIK NEKONFRONTAČNÍCH POSTOJŮ - PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová12.15–13,00OBĚD + dotazník   
13,00–14.30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY(PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
SVÍZELNÉ TYPY OSOB – ZVLÁDACÍ STRATEGIE A PREVENCE KONFLIKTU
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14.30–14.50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14.50–15.00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr. Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče.Společná práce na kurzu pro sestry trvá již čtrnáct let.               

Kontaktní osoba:  Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428