Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN si vás dovoluje pozvat na Jaterní sympozium Výsledky multicentrického projektu IGA MZČR NT 13 660


Pořádáno dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, bude ohodnoceno 3 kredity

Termín konání: 23. března 2015 od 14.30 do 18.00 hodin

Místo: Kongresové centrum ÚVN -  budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Registrace zde


Program:

M Ryska:Úvod, současný stav léčby jaterních metastáz KRK ve světě a v ČR


J. Pudil:Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami
kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center
IGA  MZČR NT 13660


M. Blaha:Předběžná analýza dat projektuKávová přestávka


L. Benešová:Vyšetření cirkulující nádorové DNA u pacientů s metastazujícím
kolorektálním karcinomem


D. Langer, K. Menclová, J. Pudil:Kazuistická sděleníDiskuse u každého boduPředpokládaný konec sympozia v 18 hodin