Ústřední lékařsko - psychologické oddělení ÚVN nabízí kurz „Speciální práce s pacientem – Burn-out syndrom“. 

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení

Datum konání: 16. září 2015


Doba konání: 8.50 – 15.00 hod/středa   
   

Přihláška: kliknout zde 


Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin. ( 4 kreditní body)

Celková cena kurzu: 500 Kč 

Platbu zasílejte na:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym. 00600119

Možnost získání 4 kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Kapacita kurzu: 8 účastníků                                                 

Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :  

8.30 - 8.50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
8.50 - 9.00ZAHÁJENÍMgr.M.Pěničková
9.00 - 10.30BURN-OUT – VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10.30 - 10.45PŘESTÁVKA
10.45 - 12.15MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
MODELOVÁ SITUACE
DYNAMIKA
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
12.15 - 13.00OBĚD + dotazník   

13.00 - 14.30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY
(PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
PREVENCE KONFLIKTU   
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.30 - 14.50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.50 - 15.00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR
Mgr.M.Pěničková

                                                                                                 
Lektoři: 

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již patnáct let.     
        

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428