Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN  si vás dovoluje pozvat na odborný seminář cyklu Trendy v chirurgii 2015 s tématem: Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3. - 4. stádiu onemocnění

Termín: 2. listopadu 2015 od 15.00 hodin

Místo: Aula CH2, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Registrace online


Pořádáno dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, bude ohodnoceno 2 kredity

PROGRAM

15.00 - 15.15K. Menclová – Multicentrický projekt AZV 15-27939A
15.15 - 15.30K. Kološtová – Izolace a kultivace CTC biomarkerů
15.30 - 16.00M. Minárik - Liquid biopsy – přínos pro monitoraci léčby KRK
16.00 - 16.15L. Petruželka - Pohled onkologa
16.15 - 16.30Závěr

Diskuse ke každé prezentaci

Občerstvení


pdf  Pozvánka na odborný seminář Trendy v chirurgii - 2.11.2015