Oddělení psychologie nabízí „Speciální práce s pacientem – Jacobsonova progresivní relaxace“ 

Místo konání: oddělení PSYCHOLOGIE, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

  Přihláška zde 


Datum konání:
9.11.2016 od 8.50 – 14.00 hod/středa


Kapacita kurzu: 8 účastníků     

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin ( 4 kreditní body)

Celková cena kurzu: 500 Kč  (platby na účet uvedený v hlavičce pozvánky)
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB, var.sym.00600119

Možnost získání  4  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu
                                   
Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář plk.PhDr.Jiří Klose. Ph.D.

Program :  

  1. Edmund Jacobson
  2. Stres a tělo
  3. Popis podstaty progresivní relaxace
  4. Systém obrany těla, relaxační techniky
  5. Nácvik metody – různé části těla  
  6. Využití metody pro pacienty, vhodnost volby v jednotlivých případech                                                                                                              

Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Rumlová
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již šestnáct let.               

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8,30 - 8,50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

8,50 - 9,00ZAHÁJENÍMgr.M.Rumlová
9,00-10,00EDMUND JACOBSON
STRES A JEHO NÁSLEDKY V  TĚLE
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
10,00-10,15PŘESTÁVKA   

10,15-11,30
VYMEZENÍ POJMŮ – OBRANA ORGANIZMU, ZÁTĚŽ
PRÁCE S DECHEM
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
11,30-12,15
OBĚD + dotazník 

12,15-13,30NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE –
RŮZNÉ ČÁSTI TĚLA
VYUŽITÍ METODY V PRÁCI S PACIENTEM
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
13,30-14,00DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová


V případě zájmu volejte Mgr.Marie Rumlová, tel. 725768428