Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na konferenci Střešovický podzim. Hlavním tématem budou neurorehabilitace poruch centrálního a periferního nervového systému

Datum konání: 11. listopadu 2016

Organizační výbor
prof.MUDr. Robert Jech, Ph.D., MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, as. MUDr. Martina Hoskovcová, Mgr. Ota Gál, MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.

Odborný garant konference
prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc, prof.MUDr. Robert Jech, Ph.D., MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, as. MUDr. Martina Hoskovcová, Mgr. Ota Gál

MÍSTO KONÁNÍ: Kongresové centrum – budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Časový harmonogram:

7:30 – 9:00Registrace
9:00 – 9:30Zahájení


9:30 – 12:05Odborný program


12:05 – 12:15Diskuze
12:15 – 13:15Oběd


13:15 – 14:55Odborný program


14:55 – 15:10Diskuze
15:10 – 15:40Občerstvení


15:40 – 16:50Odborný program


16:50 – 17:10Diskuze
17:10 – 17:15Závěr konference

 

Více informací