Doma bez obav - Komplexní péče o klienta v domácím prostředí - 29. 11. 2016


Multioborová konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve spolupráci ÚVN a Krása pomoci, o.p.s.


Datum konání: 29. 11. 2016

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, Kongresové centrum ÚVN (pavilon CH)


Kongresový poplatek:

  • převodem na účet: 450 Kč 
    č. účtu: 32123881/0710, v. s.: F 002, do zprávy pro příjemce je nutno napsat jméno.
    Na zahájení konference přinést doklad o provedené platbě.

  • hotově v místě konání: 500 Kč.


Koordinátor konference:
Dagmar Martinková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


Přihláška zde


Program konference:

8:00 - 8:30 Registrace účastníků
8:30 - 9:15Zahájení konference

Mgr. Lenka Gutová, MBA
Náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN

Taťána Gregor Kuchařová
Předsedkyně Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci

Mgr. Jana Šormová
Ředitelka Krása pomoci, o.p.s.  - Projekt „Doma bez obav“


Úvod do problematiky
9:15 – 9:35 Zdravotně sociální podpora domácí péče ve 21. století?
MUDr. Zdeněk Kalvach, CsC.
9:35 – 9:55Propuštění pacienta do domácí péče u nás a v zahraničí, nastavení služeb, spolupráce s obcemi
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
9:55 – 10:15Podpora domácí péče rezortu MPSV ČR, financování terénních sociálních služeb, projekt podpory neformálních pečujících
Mgr. Jan Vrbický, MPSV ČR
10:15 – 10:40

Význam spolupráce sociálních odborů ÚMČ, měst, obcí, se zdravotnickým zařízením
Jitka Vaňková – vedoucí Oddělení sociální péče a prevence Praha 6

Tísňová péče Život 90 – spolupráce s ÚMČ
Bc. Lenka Ryšavá, DiS

10:40 – 10:50Role praktického lékaře v procesu plánování propuštění klienta do domácího prostředí, návštěvní služba
MUDr. Jitka Kleinová, praktický lékař pro dospělé, Praha 6

O co usilujeme v ÚVN Praha
10:50 – 11:10

Příprava propuštění klienta do domácí péče v ÚVN, plánování služeb, kazuistika
Mgr. Monika Chábová, ÚVN Praha

Specifika zdravotně sociální práce na Emergency – bezpečné propuštění, prevence opakovaných hospitalizací, kazuistika
Bc. Jana Částková, ÚVN Praha

11:20 – 11:30Odpovídá plánování terénní péče reálným potřebám klienta a jeho blízkých?
Bc. Dagmar Martinková, ÚVN Praha
11:30 – 11:40Podpora duševně nemocných v domácí péči
Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., ÚVN Praha
11: 40 – 11:50 Týmová práce před propuštěním klienta v paliativní péči do domácího prostředí, projekt AVAST, kazuistika
Mgr. Václava Otcová, ÚVN Praha
11: 50 – 12:00

Příprava kompenzačních pomůcek před propuštěním klienta ze zdravotnického zařízení a návrh úpravy domácího prostředí, kazuistika
Barbora Vlasáková, DiS., ÚVN Praha

 

Diskuze

12:15 – 13:00Oběd

Nejsme na to sami
13: 00 – 13:15Problematické oblasti domácí péče u klienta s poškozením mozku
Zkušenost laického pečovatele - osobní příběh
13:15 – 13:30Jak přestat být pacientem? Klient v domácím prostředí po získaném onemocnění mozku
Mgr. Olga Pekárková, Ergo Aktiv, O.P.S.
13:30 –13:45 Nová služba na podporu seniorů a laických pečujících v terénu, koordinátor péče a podpůrných služeb, kazuistika
Mgr. Kateřina Bláhová - Projektová vedoucí Krása pomoci, o.p.s.
13.45 - 14:00Projekt „Pečuj doma“ Diakonie ČCE, spolupráce s ÚVN Praha, nácvikové kurzy pro pečující, kazuistika
Michaela Lengálová, DiS.
14:00 – 14:15Role terénních zdravotních služeb v přirozeném prostředí klienta, systém spolupráce s ÚVN, kazuistika
Ing. Jakub Zahradníček – Agentura zdravotní domácí péče Geria
14:15 – 14:30Komplexní paliativní péče o klienta v domácím prostředí, kazuistika
Mgr. Vojtěch Měřička – Zdravotní ústav Most k domovu
14:30 – 14:45

Význam osobní asistence pro setrvání klientů v jejich přirozeném prostředí
Mgr. Jiří Boháček, Mgr. Matěj Cháb – Agentura osobní asistence HEWER, z. s.

 

Diskuze

15:00Zakončení konference
15:15Vydání certifikátů