Pořadatel: KARIM, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Odborný garant: MUDr. Antonín Spálený, zástupce přednosty KARIM, 1. LF UK a ÚVN - VFN Praha

Místo a čas konání: 23. listopadu 2016 v 15.00 hod v učebně KARIM č. 112, budova ředitelství F1, 1. patro, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Délka kurzu je 90 minut (2vyučovací hodiny)

Program:

Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu kandidové infekce u non-neutropenických pacientů

RNDr. Pavlína Lysková, Zdravotní ústav, Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie
Přínos serologie v diagnostice kandidových infekcí

MUDr. Martina Čurdová, Oddělení klinické mikrobiologie ÚVN
Přehled kultivačních záchytů kandid u pacientů hospitalizovaných na KARIM

MUDr. Antonín Spálený, MUDr. Martin Müller, KARIM 1. LF UK a ÚVN
Jsme schopni odlišit kolonizaci od invazivní infekce, kazuistické sdělení

Diskuze

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Akce je zapsána v Centrálním registru akcí ČLK a hodnocena 2 kreditními body.

MUDr. Antonín Spálený     
zástupce přednosty KARIM
1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Registrace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.