Oddělení centrální sterilizace zajišťuje podle potřeb a požadavků odborných oddělení a provozů nemocnice v nepřetržitém provozu sterilizaci materiálu a zdravotnických prostředků podle platných hygienických a provozních norem. Sterilizace je základním prvkem surveillance nemocničních infekcí ve zdravotnickém zařízení a je neoddělitelnou součástí bezpečného poskytování zdravotní péče.

Vrchní sestra
Bc. Pavla Dvorská
+420 973 203 016, 775 133 671
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V roce 2014 získalo pracoviště centrální sterilizace certifikaci podle ČSN EN ISO 13485:2012 pro předmět činnosti čištění, mytí a sterilizace fyzikálními a chemickými metodami. Každé dva roky pracoviště obhajuje platnost certifikace v certifikačním šetření.

 

Provozně se oddělení centrální sterilizace člení na tři základní úseky:

 • Sterilizace
 • Úprava lůžek
 • Sklady


Tyto základní úseky se dále člení na následující pracoviště:


Sterilizace:

 1. Zázemí pro personál, vstupní filtr pro personál, denní místnosti,
 2. kancelář vrchní sestry 
 3. příjem materiálu
 4. umývárna vozíků
 5. umývárna
 6. setování a sterilizace
 7. výdej sterilního materiálu
 8. sklad sterilního materiálu
 9. příruční sklad nesterilního materiálu a SZM


Úpravna lůžek:

 1. centrální úpravna lůžek
 2. archiv provozní dokumentace

Sklady

 • sklad sterilního SZM (čtverce, tampony apod.)
 • sklad jednorázového operačního krytí (rouškování pro operační sály, pro odborná oddělení, operační pláště)
 • sklad aktivních antidekubitální matrací - pro odborná oddělení je k dispozici informační tabulka na intranetu (AAS) s přehledně uvedeným stavem matrací
 • sklad SZM (pro provoz oddělení)

 

Příjem materiálu na CS:

 • suchý (vstupní pult) - slouží pro příjem materiálu dekontaminovaného event. nového, který není biologicky znečištěn a lze provést okamžitou kontrolu počtu kusů resp.druhu materiálu podle žádanky vytvořené zasílajícím oddělením - příp.nesrovnalosti početní a druhové opraví SZP CS.
 • kontaminovaného materiálu z COS - suchou cestou nebo v dekontaminačním roztoku v nástrojových kontejnerech.

 

Umývárna:

 • roztřídění a rozložení operačních nástrojů a ostatních operačních pomůcek na síta pro mytí v dezinfekčních automatech, včetně jejich označení,
 • ruční a ultrazvukové mytí nástrojů nevhodných pro mytí v dezinfekčních automatech
 • dokumentace, monitoring a kontrola účinnosti mycího cyklu

 

Umývárna vozíků:

 • ruční mytí transportních vozíků, boxů a fines pro rozvoz sterilního materiálu.

 

Balírna - setování

 • Třídění materiálu pro jednotlivé druhy sterilizace (parní, plazmová, etylenoxydová) , balení jednotlivých nástrojů a pomůcek do sterilizačních obalů, kompletace operačních sít dle vzorů - kontejnerový systém.
 • Používané sterilizační obaly : kombinovaný papír - fólie, tyvek, netkaná textilie, kontejnery - s výměnnými filtry, ventilové, síta pro plazmovou sterilizaci.
 • Vedení dokumentace, monitoring sterilizačních procesů

 

Výdej sterilního materiálu:

 • Kontrola sterilizačního cyklu, sterilního obalu (neporušenost), označení expirací - kompletace materiálu podle žádanek jednotlivých oddělení
 • Výdej na oddělení centrálních operačních sálů výtahem,
 • Výdej na ostatní pracoviště nemocnice - rozvoz dle harmonogramu vnitroústavní dopravou,
 • Výdej statimových požadavků - individuálně
 • Dokumentace - žádanka

 

Úpravna lůžek:

 • Ruční dezinfekční mytí lůžek, převlečení lůžkovin operantů, ruční dezinfekční mytí lůžek a přístrojová dezinfekce matrací a lůžkovin infekčních postelí a lůžkovin a dle potřeb oddělení ÚVN.