ZAHÁJENÍ KURZU:  
30. října 2017 v 7,30 hod., pavilon F2, 2. poschodí, posluchárna B, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha

Přihláška


Vstupní podmínky:            
                                           

  • dovršení věku 18 let – předložit průkaz totožnosti                                               
  • ukončené základní vzdělání – předložit doklad o dosaženém vzdělání                             
  • dobrý zdravotní stav – doložit potvrzení o zdravotním stavu  
  • očkování proti hepatitidě B – potvrzení (před nástupem do kurzu minimálně 1. dávka očkování, před nástupem na praktickou část kurzu minimálně 2. dávka očkování proti hepatitidě B) 
  • znalost českého jazyka (výuka v češtině, komunikace s pacienty...) 
                                                                 

Cíl kvalifikačního kurzu:
Cílem je, aby absolvent byl teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, spolupracoval v rozsahu svých činností při poskytování specializované ošetřovatelské péče, byl schopen poskytnout první pomoc, osvojil si psychologický přístup k nemocnému, získal schopnost respektovat materiální a finanční zdroje a nabyl zkušenosti z týmové práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.           

Charakteristika:
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Organizace kvalifikačního kurzu:
Kurz je rozdělen na část teoretickou (13 dnů, PO - PÁ, 8 vyučovacích hod. /den) a část praktickou (80 hod./skupina).

TERMÍN KURZU:  

Teoretická část:
1. část: 30. října - 3. listopadu 2017
2. část: 6. listopadu - 10. listopadu 2017
3. část: 13. listopadu 2017. - 15. listopadu 2017

Praktická část: 20. listopadu 2017 - 1. prosince 2017

Závěrečná zkouška: 12. - 13. prosince 2017 

Absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře.

Garant: Bc. Pavla Dvorská
   
Kontakt: Mgr. Jana Hanousková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. +420 973 208 313
   
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha,
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
   
Účastnický poplatek: 7 000,- Kč vč. DPH za kurz včetně praxe
   
Úhrada pro účastníky: číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol:  002. Při platbě zadejte do poznámky jméno účastníka
Doklad o zaplacení kurzu přinést s sebou na zahájení.
   

 
Stravování: možnost zakoupení oběda: cena 85,- až 86,- Kč, občerstvení v bufetu, včetně teplých jídel

Kde nás najdete: