Přednosta kliniky:
Zástupce přednosty - primář:
MUDr. Milan Zlámal
Zástupce přednosty pro vzdělávání a vědeckou činnost
 
Vrchní sestra kliniky:
Staniční sestra:
Dana Barešová
Sekretariát kliniky:
Kamila Dušková