Ústřední vojenská nemocnice Praha Oddělení psychologie nabízí „Výcvikový kurz sociálně – psychologických dovedností pro zdravotní sestry „

Možnost získání  12  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02, Oddělení PSYCHOLOGIE

Datum konání: Kurz bude probíhat 1 den v týdnu v rámci 5 setkání od 21.září do 19.října 2009


Doba konání: 8.00 – 12.00 hod/pondělí


Úvodní setkání: 21.září 2009 


V případě zájmu volejte na číslo 605 927 047, Mgr.Marie Pěničková (+420 973 203 475)


Celková hodinová dotace kurzu je 20 hodin.

Celková cena kurzu: 3100 Kč  


Peníze zasílejte:
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB, var.sym.00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků
                                                
Pořádající lektoři kurzu :

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Každý účastník obdrží skripta jako pracovní text.

Tématické okruhy kurzu :

  1. Já „ zdravotní sestra“,sebepoznávání, komunikace sám se sebou,Burn – out syndrom
  2. Komunikace, typologie osobností v komunikaci, konflikt a jeho zvládání
  3. Práce s „problematickým klientem“, zvládání agresivity
  4. Osobní antistresový program, relaxační techniky
  5. Nácvik situací, zvládání stresu.    


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.


Mgr.Marie Pěničková

vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již sedm let.