Seznam článků

Ústřední vojenská nemocnice Praha, Oddělení psychologie nabízí sympózium „ Speciální práce s pacientem“

Možnost získání  3  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Místo konání : Ústřední vojenská nemocnice Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02, IČO 613 830 82, č.ú.: 32123-881/0710 ČNB, var.sym.00600119

ImagePozvánka ve formátu PDFZačátek vždy od 8:30 do15:00 dle programu

Kapacita akce : 8 účastníků

Cena akce : 500 Kč

Lektoři: 

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr. Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná lektorská práce na kurzech pro sestry trvá již osm let.

Bližší informace: Mgr. Marie Pěničková, tel. 605 927 047, 973 203 475