Seznam článků

Oddělení psychologie nabízí sympózium „ Speciální práce s pacientem“

Možnost získání  4  kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod . každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Místo konání : Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02, oddělení PSYCHOLOGIE

Datum konáníí :ImagePozvánka ve formátu PDFCena akce :
500 Kč

Platbu zasílejte:
Ústřední vojenská nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
IČO 613 830 82
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Hodinová dotace : 8:30 – 15:00 dle programu(viz příloha)

Kapacita akce : 8 účastníků

Začátek akce: 8:30 ÚVN pavilon A3,1.patro-psychologie

Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná lektorská práce na kurzech pro sestry trvá již osm let.


   

Pozvánka

Sympozium:   Speciální práce s pacientem
Datum: viz příloha č.2
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Střešovice, oddělení psychologie

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8,30 – 8,50 
PREZENCE ÚČASTNÍKŮ


8,50 – 9,00ZAHÁJENÍ
Mgr.M.Pěničková

9,00 – 10,30
AGRESE – VYMEZENÍ POJMŮ
TEORIE ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH STAVŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
PLÁČ  A ÚZKOST, NAPĚTÍ I STRACH 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

10,30–10,45
PŘESTÁVKA

 
10,45 – 12,15
 
MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
JAK SE CHOVAT V SITUACÍCH AGRESE KLIENTA – MODELOVÁ SITUACE
NÁCVIK NEKONFRONTAČNÍCH POSTOJŮ -
PRÁCE S TĚLEM

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová12,15 – 13,00
OBĚD + dotazník

 
13,00 – 14,30

PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY(PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
SVÍZELNÉ TYPY OSOB – ZVLÁDACÍ STRATEGIE A PREVENCE KONFLIKTU

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14,30 – 14,50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

14,50 – 15,00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR    
Mgr.M.Pěničková