Seznam článků

   

Pozvánka

Sympozium:   Speciální práce s pacientem
Datum: viz příloha č.2
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Střešovice, oddělení psychologie

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8,30 – 8,50 
PREZENCE ÚČASTNÍKŮ


8,50 – 9,00ZAHÁJENÍ
Mgr.M.Pěničková

9,00 – 10,30
AGRESE – VYMEZENÍ POJMŮ
TEORIE ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH STAVŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
PLÁČ  A ÚZKOST, NAPĚTÍ I STRACH 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

10,30–10,45
PŘESTÁVKA

 
10,45 – 12,15
 
MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
JAK SE CHOVAT V SITUACÍCH AGRESE KLIENTA – MODELOVÁ SITUACE
NÁCVIK NEKONFRONTAČNÍCH POSTOJŮ -
PRÁCE S TĚLEM

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová12,15 – 13,00
OBĚD + dotazník

 
13,00 – 14,30

PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY(PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
SVÍZELNÉ TYPY OSOB – ZVLÁDACÍ STRATEGIE A PREVENCE KONFLIKTU

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14,30 – 14,50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

14,50 – 15,00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR    
Mgr.M.Pěničková