Seminář pro zdravotnické pracovníky v nelékařských profesích - absolventy a nové zaměstnance


Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Praha, kongresové centrum CH2,  U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – Střešovice, 169 02

Datum konání:  
  16. září  2009 ve 14.00 hod  (délka trvání akce 2,5 hod.)     

Program

  1. Péče o rizikové pacienty,  Jana Částková
  2. Duchovní služby v ÚVN,  Mgr.Pavel Ruml
  3. Vyhlášení ankety „Sestra ÚVN“, filmPočet kreditních bodů dle vyhlášky 321/2008, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.


alt Pozvánka na seminář ve fotmátu PDF