Ústřední vojenská nemocnice v Praze Vás zve na regionální seminář pro zdravotnické pracovníky v nelékařských profesích

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Praha, kongresové centrum CH2,  U vojenské nemocnice 1200, Praha 6  169 02

Datum konání: 8. září 2010 ve 14.00 hod  (délka trvání akce 2,5 hod.)     

Účastnický poplatek (pro cizí účastníky):
100 Kč


Program

  1. Preanalytická fáze ,  T. Markovina, I.Knapovská
  2. Technika správného měření TK , V. Otcová
  3. Změny v ošetřovatelských standardech a standardních pracovních postupech, I.Koudelková


Počet kreditních bodů dle vyhlášky 321/2008, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků