Regionální seminář pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Praha, kongresové centrum CH2,  U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – Střešovice , 169 02
          
Datum konání: 25.3. 2009 ve 14.00 hod  ( délka trvání akce 2,5hod.)    
           
                                            
Účastnický poplatek (pro cizí účastníky): 100,- Kč
                         
Počet kreditních bodů dle vyhlášky 321/2008, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Bližší informace: Libuše Kuchařová, tel: 973 202 714, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program: Ergoterapie, Logopedie

1. Úvod do ergoterapie
 • co je ergoterapie
 • základní rozdělení a pojmy
 • ergoterapeut jako člen multidisciplinárního týmu

2. Ergoterapie ruky
 • druhy úchopů
 • trénink jemné motoriky

3. Kasuistika u klienta s využitím ergoterapie ruky

4. Edukace pacienta a jeho blízkých specialistou
 • TES ÚVN Praha
 • Edukační materiály

5. Klinický logoped ÚVN Praha
 • kdo je
 • co provádí
 • jeho úkol v multidisciplinárním týmu

6.  Pomůcky pro soběstačnost
 • k lokomoci
 • k sebesycení
 • osobní hygieně
 • oblékání

7.  Kasuistika - Nácvik soběstačnosti u klienta po polytraumatu při  účasti na zahraniční misi

8.  Praktická ukázka pomůcek a diskuze

Přednášející:
Barbora Vlasáková, Hana Ružencová - ergoterapeuti.
Mgr. Ivana Semberová - klinický logoped 

6. březen byl vyhlášen CPLOL (COMITÉ PERMANENT DE LIAISON DES ORTHOPHONISTES-LOGOPEDES DE L´UNION EUROPÉENNE) Evropským dnem logopedie. Organizace, která vznikla dne 6. 3. 1988 sdružuje více než 60 000 profesionálů z 31 profesních organizací z 28 evropských zemí. Od roku 2004 je řádným členem i Asociace klinických logopedů ČR. Více informací na www.klinickalogopedie.cz.