V ÚVN se konal již 11. Střešovický transfuzní den

Zcela zaplněná aula Kongresového centra ÚVN byla dne 29. listopadu místem konání již 11. Střešovického transfuzního dne, tradiční a oblíbené konference v oboru transfuzního lékařství. Konferenci, zahájil plk. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD, primář pořádajícího OHKT ÚVN a odborný garant akce, za ÚVN Praha účastníky přivítal NŘ MUDr. Ivan Jeřábek. Záštitu nad konferencí převzal ředitel Agentury vojenského zdravotnictví, brig. gen. MUDr. Zoltán Bubeník.

Číst dál...
 

Zdravotní péče pro armádu a MO

Ústřední vojenská nemocnice je jedinou vojenskou fakultní nemocnicí v České republice, která je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky.
Jako jedna ze tří vojenských nemocnic může ÚVN poskytovat kompletní soubor posudkových služeb pro AČR. Garantem a organizátorem těchto služeb je Přezkumná komise. Ta představuje dvě základní oblasti - vyšetřování uchazečů o vstup do AČR a provádění přezkumných řízení s vojáky v činné službě.

V rámci nemocnice působí Ústřední lékařsko-psychologické oddělení, které se dělí na sekci klinické psychologie, jejíž součástí jsou i specializované poradny, a sekci expertizní, výběrovou. Sekce klinické psychologie se věnuje komplexní psychodiagnostické, léčebné, poradenské a posudkové činnosti. Expertizní sekce vyšetřuje vojáky před a po návratu z misí, posuzuje psychickou způsobilost vojenských specialistů. Psychologické oddělení také zajišťuje odbornou péči pro personál ÚVN.

Oddělení nemocí z povolání poskytuje specializovanou péči v oboru nemocí z povolání pro příslušníky AČR, zaměstnance organizací, kde zřizovatelem je ministerstvo obrany, a pro smluvní organizace.

Centrum ambulantní zdravotní péče zahrnuje Středisko Poliklinika na Evropské ulici, program Zelená cesta a ambulance Úřadu vlády a Parlamentu ČR.

Program Zelená cesta je samostatným programem vytvořeným primárně pro zajištění ambulantních zdravotních služeb pro potřeby armády, Ministerstva obrany, válečných veteránů, vojenských důchodců a dalších kategorií pacientů složek integrovaného záchranného systému.

V rámci ambulantní i hospitalizační a ošetřovatelské péče Ústřední vojenská nemocnice pečuje o válečné veterány. Ambulantní péče je poskytovaná zejména v rámci uvedeného programu Zelená cesta. Ošetřovatelskou péči zajišťuje Domov péče o válečné veterány a další oddělení, zejména pak Domov Vlčí mák.