Vojáci sloužící v ÚVN převzali vyznamenání

Náměstek ředitele ÚVN plk. Ing. Zdeněk Brabec předal v úterý 30. října 2018 resortní vyznamenání vojákům sloužícím v ÚVN.  Na návrh ředitele ÚVN je udělil ministr obrany. Jednalo se o ocenění vojáků za jejich vzorné plnění služebních úkolů, v souvislosti s délkou služby – za 5, 10, 15 a 20 let.

„Děkuji vám jménem vedení nemocnice i jménem svým za Vaši službu vlasti. Ať již poskytujete péči našim vojákům a ostatním pacientům tady v naší vojenské nemocnici, a nebo aktivně v zahraničních  misích, vždy je vaše práce podporována vedením  nemocnice a mohu vás ujistit, že i ze strany Generálního štábu AČR. Poskytujete pomoc, podporu a především zdravotnickou péči našim vojákům na vysoké úrovni. Ještě jednou děkuji za vzorné plnění úkolů," uvedl před předáním medailí za službu plk. Brabec.

Číst dál...
 

Služby ve prospěch rezortu MO

  • Ústřední vojenská nemocnice je jedinou vojenskou fakultní nemocnicí v České republice, která je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky.
  • Jako jedna ze tří vojenských nemocnic ÚVN poskytuje kompletní soubor posudkových služeb pro AČR. Garantem a organizátorem těchto služeb je Přezkumná komise. Ta představuje dvě základní oblasti – vyšetřování uchazečů o vstup do AČR a provádění přezkumných řízení s vojáky v činné službě.
  • V rámci nemocnice působí Ústřední lékařsko-psychologické oddělení, které se věnuje komplexní psychodiagnostické, léčebné, poradenské a posudkové činnosti. Nedílnou součástí je také vyšetření vojáků před a po návratu z misí, posuzování psychické způsobilosti vojenských specialistů.
  • Oddělení nemocí z povolání poskytuje specializovanou péči v oboru nemocí z povolání pro příslušníky AČR, zaměstnance organizací, kde zřizovatelem je ministerstvo obrany, a pro smluvní organizace.
  • Centrum ambulantní zdravotní péče, které zahrnuje Středisko Poliklinika na Evropské ulici a ambulance Úřadu vlády a Parlamentu ČR.
  • Projekt Zelená cesta je vytvořený primárně pro zajištění ambulantních zdravotních služeb pro potřeby armády, Ministerstva obrany, válečných veteránů, vojenských důchodců a dalších kategorií pacientů složek integrovaného záchranného systému.
  • V rámci ambulantní, hospitalizační, preventivní a ošetřovatelské péče pečuje o válečné veterány. Ambulantní péče je poskytovaná zejména v rámci uvedeného projektu Zelená cesta. Ošetřovatelskou péči zajišťuje Domov péče o válečné veterány a další oddělení, zejména pak Domov Vlčí mák. Program podpory zdraví a adiktologické poradna pak zastupují oblast prevence.
  • Vojáci z ÚVN jsou vyčleňování k plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků ČR (zahraniční operace mimo území ČR, NRF, MEDEVAC MO, pracovní skupiny NATO apod.), ve prospěch aktivit AČR.