Letošní, již 32. Kuncův memoriál, který každoročně pořádá Klinika neurochirurgie a neuroonkologie 1. LF UK a ÚVN, nahlédl do budoucna.  V netradičním prostředí podkroví Werichovy vily se sešlo na osm desítek specialistů v oboru. Vítaným hostem byl prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, který přednesl téma Roboti včera, dnes a zítra. Na něj navázal doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., který nastínil možnosti využití potenciálu BCI systémů  a prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta pořádající kliniky, otevřel téma Budoucnost neurochirurgie. Celý blok byl zakončen zajímavou diskusí.Očekávaným okamžikem byl křest hned dvou knih, jejichž kmotrem byl prof. Beneš nejstarší. „Bylo by na místě, abych řekl, že je mi ctí, že mohu být kmotrem těchto dvou monografií. Ale já to neřeknu, já jsem totiž pyšný na autory. Vím, jak těžce na těchto knížkách pracovali, kolik jim to vzalo času a energie. První z nich, Mozková aneuryzmata a subarachnoidální krvácení autorů Vladimíra Beneše, Petra Suchomela a kolektivu se nedá číst jako detektivka, to ne. Je tvořena tak, aby si zde každý našel právě to, co momentálně ke své práci potřebuje. K napsání té druhé knihy, Brain Arteriovenous Malformations, byl  vyzván Vladimír Beneš, přednosta střešovické neurochirurgické kliniky, renomovaným nakladatelstvím Springer. Napsal ji společně s kolegou z kliniky Ondřejem Bradáčem. Nejde jen o prestiž, nebo slávu autorů. Tyhle knihy totiž posunuly pověst naší české neurochirurgie o několik stupňů výš a v tom je jejich největší cena. A protože jsem Plzeňák, tak tyto knihy nepokřtíme šampaňským, ale pivem,“ zakončil  křest prof. Beneš nejstarší.

Následovaly přednášky členů výboru České neurochirurgické společnosti  zaměřené na predikci budoucích trendů v neurochirurgii. Zájmu se těšily také přednášky prof. Jecha Hluboká mozková stimulace: zázrak či prokletí? a prof. Brázdila: Budoucnost epileptochirurgie.

Všichni byli pozváni na přelom srpna a září, kdy se v Praze bude konat Prague Neurosurgical Week 2018.

Na výjimečnosti Kuncova memoriálu přidal také doprovodný program zahrnující i prohlídku nově zrekonstruované Werichovy vily.