ÚVN byla zařazena do Národní sítě nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku v ČR. Od Ministerstva zdravotnictví ČR obdržela certifikát potvrzující její začlenění do sítě nekuřáckých nemocnic v ČR.

Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku (The National GNTH Network of the Czech Republic) je hlavní a oficiální platformou programu nekuřáckých nemocnic v ČR. Program sdružuje zdravotnická zařízení, která bojují proti kuřáctví s vědomím, že kouření je nejvýznamnější odstranitelnou příčinou úmrtnosti i nemocnosti populace. V současnosti má 8 členů, včetně ÚVN.

Celosvětově tuto iniciativu boje proti kuřáctví zastřešuje Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services, kterou k dnešnímu dni tvoří 24 dílčích sítí z 16 zemí.

Program, často označován jako program „nekuřáckých nemocnic“, svým zaměřením přímo souvisí a navazuje na program HPH, neboť je ve svém principu zaměřen na prevenci a podporu zdraví obyvatel.  

pdf Member Certificate 2018 Military University Hospital (203 KB)