21. – 22. 6. 2018 se v Brně uskutečnilo tradiční ortopedické sympozium Frejkovy dny, na němž bývá každoročně udělována Frejkova cena za nejlepší přednášku autorů do 35 let. Letos cenu získal lékař z Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN  MUDr. Jan Alt. Blahopřejeme!

V rámci ceny je hodnocen věk autorů, originalita práce, přednes i doložená prezentace. Jejím udílením se tak snažíme o vychovávání nových ortopedů, kteří budou schopni svou práci nejen dokonale zrealizovat, ale i prezentovat na odborných fórech. Součástí ceny je také studijní pobyt na některém z renomovaných evropských či světových pracovišť. Přednášky, které se chtějí ucházet o prestižní ocenění Frejkovy ceny ve fóru mladých ortopedů, jsou zařazeny vždy první den kongresu.

Historicky první Frejkovu cenu získala v roce 1999 MUDr. Eva Matějková z ortopedického oddělení nemocnice Třebíč s prací: Operační léčba rhizartrózy. Frejkova cena v roce 1999 nastartovala zdravé klání mezi mladými ortopedy a je dnes uznávána jako prestižní ocenění v celé ortopedické společnosti.