Větrovský L, Kiss K, Kiss I, Veselá M, Svobodová P, Svoboda B. Late inflammatory complication 20 years after filler application for breast augmentation – case report. Actual Gyn. 2021; 13:43-47

Karásek L., Smetana J., Svobodová P., Svoboda B.  HPV asociovaná onemocnění - přehledový článek. Vakcinologie 2021; 15(1): 9-22

Kiss I, Kolostova K, Pawlak I, Bobek V. Circulating tumor cells in gynaecological malignancies. J BUON. 2020 Jan-Feb;25(1):40-50. PMID: 32277613.

Pospisilova E, Kiss I, Souckova H, Tomes P, Spicka J, Matkowski R, Jedryka M, Ferrero S, Bobek V, Kolostova K. Circulating Endometrial Cells: A New Source of Information on Endometriosis Dynamics. J Clin Med. 2019 Nov 11;8(11):1938. doi: 10.3390/jcm8111938. PMID: 31717910; PMCID: PMC6912292.

Kiss, I., Kolostova, K., Matkowski, R., Jędryka, M., Czekański, A., Pavlasek, J., and Bobek, V. (2018). Correlation Between Disease Stage and the Presence of Viable Circulating Tumor Cells in Endometrial Cancer. Anticancer Research 38, 2983–2987.

Svobodová P. Fertilitu šetřící léčba u žen s karcinomem endometria a ovaria. Onkologie 2018; 12(6): 273-277

Cegan M, Kobierzycki C, Kolostova K, Kiss I, Bobek V, Grill R. Circulating tumor cells in urological cancers. Folia Histochem Cytobiol. 2017 Oct 10. doi: 10.5603/FHC.a2017.0015.

Kolostova K, Pinkas M, Jakabova A, Pospisilova E, Svobodova P, Spicka J, Cegan M, Matkowski R, Bobek V. Molecular characterization of circulating tumor cells in ovarian cancer.  Am J Cancer Res. 2016 May 1;6(5):973-80. eCollection 2016.

Svobodová P.    Fertilitu šetřící léčba u žen s karcinomem endometria. Prakt Gyn 2016; 20(1): 19-22