Služby ve prospěch rezortu MO

  • Výcvikové, vzdělávací a odborné zdravotnické zařízení Armády České republiky.
  • Poskytuje kompletní soubor posudkových služeb pro AČR. Garantem a organizátorem těchto služeb je Přezkumná komise, která zabezpečuje  vyšetřování uchazečů o vstup do AČR a provádění přezkumných řízení s vojáky v činné službě.
  • Ústřední lékařsko-psychologické oddělení ÚVN vykonává komplexní psychodiagnostické, léčebné, poradenské a posudkové činnosti. Nedílnou součástí je vyšetření vojáků před a po návratu z misí a posuzování psychické způsobilosti vojenských specialistů.
  • Oddělení nemocí z povolání poskytuje specializovanou péči v oboru nemocí z povolání pro příslušníky AČR, zaměstnance organizací, kde je zřizovatelem Ministerstvo obrany ČR, a pro smluvní organizace.
  • Centrum ambulantní zdravotní péče poskytuje základní léčebně-preventivní péči a posudkovou činnost především klientům rezortu Ministerstva obrany ČR a Armádě ČR a válečným veteránům.
  • Projekt Zelená cesta je vytvořený primárně pro zajištění ambulantních zdravotních služeb, primárně pro potřeby příslušníků Armády ČR, Ministerstva obrany ČR, válečných veteránů, případně a dalších kategorií klientů složek IZS a bezpečnostních sborů, s nimiž má ÚVN uzavřeno memorandum o spolupráci.
  • ÚVN poskytuje komplexní péči válečným veteránům - preventivní, ambulantní, hospitalizační, rehabilitační, následnou. Ambulantní péče je poskytovaná zejména v rámci projektu Zelená cesta. Následnou ošetřovatelskou péči zajišťuje Domov péče o válečné veterány a další oddělení, zejména pak Domov Vlčí mák.
  • K dispozici je adiktologická poradna.
  • Válečným veteránům poskytuje řadu podpůrných služeb Komunitní centrum pro válečné veterány ÚVN.
  • Vojáci z ÚVN jsou vyčleňování k plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků ČR (zahraniční operace mimo území ČR, NRF, MEDEVAC MO, pracovní skupiny NATO apod.), ve prospěch aktivit AČR.

 

 

Výstava v Ústřední vojenské nemocnici Praha připomíná dvacetileté výročí mise 7. polní nemocnice v Iráku

V atriu pavilonu „A“ Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha byla zahájena výstava s názvem IRAQ 2003. Na patnácti panelech připomíná působení 7. polní nemocnice (PN) v jihoirácké Basře a bude zde veřejnosti přístupná až do 15. září 2023.

Číst dál …