P1 budova P, 2. patro

 

Vojenský ústav soudního lékařství (VÚSL) provádí pitvy u náhlých a násilných úmrtí, pro účely zdravotní i pro potřeby vyšetřování orgány činnými v trestním řízení. Především jde o pitvy příslušníků Armády ČR, příslušníků MV ČR, osob zemřelých při leteckých nehodách ve vojenském letectvu a v civilním sektoru, zemřelých osob v ÚVN Praha podle zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách, dále provádí toxikologická vyšetření z důvodů diagnostických (pacienti ÚVN), forenzně toxikologická vyšetření pro pitevní provoz a vyšetření dodaných vzorků biologického materiálu živých osob (např. vyšetření na alkohol, návykové látky apod.). Toxikologická laboratoř je k tomu účelu vybavena moderními analytickými přístroji. Mezi naše činnosti patří posudková činnost zaměřená na posuzování odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění podle vyhl. č.346/2015 Sb. a nařízení vlády č.276/2015 Sb. a posuzování mechanismu a závažnosti poranění pro orgány činné v trestním řízení. Lékaři jsou členy DVIT (Disaster Victim Identification team) ČR.

Speciální diagnostická vyšetření:
Speciální nekrochemické vyšetření (analýza tkání zemřelých) k hodnocení předsmrtného somatopsychického stavu oběti (tzv. vyšetření stresu u zemřelých při leteckých nehodách).

Výzkumná a pedagogická činnost:
Zaměřená na problematiku identifikace osob při hromadných neštěstích a vyšetřování leteckých nehod. Lékaři ústavu se podílejí na výuce ve FVZ UO Hradec Králové a na Policejní akademii ČR v Praze.

Perspektivy ústavu:
Rozvoj forenzní radiologie u zemřelých (CT, RTG), toxikologických analýz pro účely analýz drog, především pro potřeby pravidelného testování osob, speciální metody pro účely vyšetřování leteckých nehod, rozvoj imunohistochemické laboratoře.

 

Ke stažení:

pdf Therapeutic and toxic Blood Concentration (1.77 MB)

pdf Osvědčení o splnění podmínek Auditu II (544 KB)

pdf Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří (482 KB)