A7 Umístění: budova A, vchod A7

HOT- LINE akutní výkony: tel: 606 670 114, 973 203 043
Objednávání vyšetření: tel: 973 203 047

 

Kardiologické oddělení interní kliniky 1. LF UK a ÚVN zajišťuje komplexní léčebně preventivní péči o celé spektrum kardiovaskulárních onemocnění. Od roku 2009 je součástí Kardiovaskulárního centra, kde je kromě Kardiologického oddělení, Oddělení invazivní kardiologie a arytmologie, také část RDG oddělení, Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN a Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN. Úzce spolupracujeme s Komplexním kardiovaskulárním centrem IKEM, zvláště v oblasti kardiochirurgie a arytmologie. Ve vzájemné spolupráci se výše uvedené kliniky a oddělení podílejí na diagnostice a léčbě cévních a srdečních onemocnění jak pro své spádové území, tak pro kooperující nemocnice nižšího typu. Poskytovaná péče odpovídá ve všech parametrech současným medicínským poznatkům a respektuje požadavky maximální účinnosti, bezpečnosti a efektivity.