Pohotovostní služba pro dospělé

CH2 Lékařská pohotovostní služba

Akutní péče pro dospělé.

Ordinační hodiny: Pracovní dny: 19.00 – 7.00
  Dny volna: 7.00 – 7.00 dne následujícího
Kontakt: Ambulance +420 973 203 571

Poplatek za LPS je stanoven zákonem 261/2007 a činí 90 Kč.

Informační centrum:
+420 973 208 333 (334)

Ústřední vojenská nemocnice zajišťuje pro občany Lékařskou pohotovostní službu (LPS) za laskavého přispění Magistrátu HMP a MČ Prahy 6.