Ústřední vojenská nemocnice je od roku 2016 aktivně zapojena do humanitárního programu MEDEVAC, který je financován z prostředků Ministerstva vnitra ČR. Cílem programu je pomoc nemocným ze zahraničí, jejichž životy byly nepříznivě ovlivněny válkou nebo přírodní katastrofou.

Ortoped, který pomáhá v Jordánském hášimovském království při realizaci programu, navštívil Prahu. Doktor Watheq Al-Qsous se rád vrací do země, která mu umožnila získat titul i celoživotní partnerku. V rozhovoru se s námi podělil o své zkušenosti z působení v programu MEDEVAC, hovořil o spolupráci s našimi lékaři v Ammánu a nezapomněl připomenout svůj vztah k České republice.Opět v Česku. Rozumím, že dnes se vracíte za rodinou, ale co vám bylo tehdy na satelitu Sovětského svazu sympatické?
Psal se rok 1987, když jsem maturoval. Chtěl jsem na vysokou, ale britský systém vzdělávání mi v Jordánsku neuznali, a tak jsem musel do zahraničí. Když jsem si měl zvolit mezi zeměmi Východního bloku, vybral jsem na doporučení známých tehdejší Československo. Vysokoškolská studia jsem zahájil v Bratislavě a ukončil v Brně, kde jsem potkal i svou manželku Petru. Proto mluvím česko-slovensky (smích). Pro komunikaci v programu MEDEVAC je to velká výhoda.

Kdy jste se k programu dostal?
Asi před šesti lety jsme začali s evakuací uprchlíků do České republiky, což se ovšem ukázalo jako velmi nákladné. Dlouhá doba léčení, problém s vízy, náklady na převoz. Všechna tato negativa vyústila ve změnu poskytování pomoci. Tým českých zdravotníků dokáže pomoci mnohem většímu množství pacientů při stejných nákladech přímo v Jordánsku. A tak vznikli „létající lékaři.“

Nový přístup však zřejmě změnil spektrum prováděných výkonů? Preferujete větší množství nenáročných zákroků?
Nelze to říct tak jednoduše. Uvedu příklad z poslední ortopedické mise pod vedením primáře Vaněčka. Dvě složité operace a více než půl roku rekonvalescence dal šanci na nový život pětadvacetileté ženě. Její handicap jí způsoboval značné bolesti a snižoval společenské uplatnění. Dnes bych nepoznal, že někdy kulhala. Bez české pomoci by si ale operaci nikdy nemohla dovolit. Máte však pravdu, že spektrum výkonů se změnilo. Již se u nás nevyskytují válečná zranění ze Sýrie.

Neočekáváte pokles zájmu ze strany uprchlíků o lékařskou pomoc v souvislosti s koncem války v Sýrii?
V Jordánsku máme přes milion Syřanů. Většina z nich se nemá kam vrátit. Jejich země je zdevastována válkou a syrská vláda s mnohými navrátilci zachází jako se zrádci. Představte si padesátá léta v Československu. Lidé beze stopy zmizí. Navíc návrat do vlasti vyžaduje i nový pas, jehož zhotovení si nemůže například sedmičlenná rodina z finančních důvodů dovolit. Myslím tedy, že zájem o nedostatkovou lékařskou pomoc potrvá. MEDEVAC zároveň pomáhá Jordánsku zmírnit objemnou ekonomickou zátěž.

Jakou pověst si program v průběhu let vybudoval?
Řeknu to stručně. Francouzi nás požádali o schůzku na české ambasádě v Ammánu na doporučení Jordánců. Posloužili jsme jako ideální vzor pro budování jejich humanitárního projektu. Český program a jeho realizátoři z řad zdravotníků se těší nejlepší pověsti mezi pacienty i místní vládou.

Nicméně stovky operací u jakéhokoliv odborníka s sebou může nést i případný neúspěch. Jak funguje v rámci programu MEDEVAC?
Pokud budu hovořit za plastickou a rekonstrukční chirurgii, ortopedii a traumatologii, není mi znám jediný případ úmrtí na následky operace provedené českými lékaři. Ne vždy je ovšem dosaženo cíleného výsledku. Ve většině „neúspěšných“ zákrocích však nezanedbatelnou roli hraje ignorace pacienta k pokynům lékaře po propuštění do domácího léčení. Když mi do ordinace vkročí pacient bez berlí, které si na základě vlastního úsudku nevzal, končím léčbu. Problém je, že nepoškodil pouze sebe, ale i program, který reprezentují výsledky. Pokud nebudeme vyžadovat respektování pravidel, odsoudíme systém k zániku.

Jakou roli hrajete v celém systému poskytování péče vy?
Jsem překladatel, lékař a hlídač (smích). Divná kombinace, že? Vysvětlím. Pro týmy zdravotníků, které přijíždějí do Jordánska, dělám předvýběry pacientů. Po odjezdu lékařů zabezpečuji následnou péči u pacientů, kteří byli operováni. K poslední roli se váže historka, kdy jsem zamezil pokusu o výměnu drahých implantátů za levnou variantu ze strany zaměstnanců jedné jordánské nemocnice.

Přiblížíte, jak fungují předvýběry pacientů?
Ze začátku jsme měli paradoxně problém. Nabídka pomoci převyšovala její poptávku. Nejznámější uprchlické tábory byly plné humanitárních organizací z celého světa. Všichni se snažili najít svého uprchlíka a nabídnout mu operaci. Vždy je jednodušší zajít do tábora, ale většina uprchlíků žije na chudém venkově. Několik let trvalo, než jsme vytvořili neformální vztahy i s touto potřebnou skupinou. Samotný předvýběr pak není nikterak specifický. Nedělám rozdíly mezi mladými nebo starými, zkrátka pokud člověk lékařskou pomoc potřebuje, neváhám ji zajistit.

Nedržíte se tedy pravidla, že mladý člověk zvládne operaci a následnou fyzioterapii lépe?
V Jordánsku je odlišný přístup rodiny ke starým a nemocným. Staráme se o své příbuzné více, a tak je vždy dobré léčit bez rozdílu všechny pacienty. Každý zdravý člen rodiny umožní jednodušší život svým blízkým. Naposledy jsme s vašimi ortopedy operovali i několik dětí díky doktoru Chocholovi.

Jak hodnotíte spolupráci s týmy naší nemocnice?
Naprosto skvěle. Vážím si jejich špičkové práce, kterou odvádí v našich podmínkách. Věřím, že i nadále budeme s nepolevující snahou zmírňovat dopady násilí, které je dlouhodobě pácháno v Sýrii. Pokud se nic nezmění, uvidím se s vašimi lékaři letos na podzim, to je v plánu další mise ortopedického týmu v Ammánu. Už nyní se na ně těším.
 
Watheq Al-Qsous
(*1970)
Vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je atestován v oboru ortopedie. Působí jako konzultant a organizátor týmů českých nemocnic, které se v průběhu roku vystřídají v rámci programu MEDEVAC v Jordánském hášimovském království. V roce 2018 obdržel cenu Gratias agit, udělovanou osobnostem, které se významným způsobem zasloužili o šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Galerie - lékaři ÚVN v programu Medevac: