Od 23. 9. 2019  je delegace českých zdravotníků, jejímž úkolem je nalézt nové možnosti rozvoje vzájemné spolupráce mezi Zdravotnickou službou AČR a zdravotnickou službou jordánské armády (The Royal Medical Service - RMS),  na návštěvě u jordánské armády. Šestičlenná skupina v čele s primářem OHKT ÚVN plk. Milošem Bohoňkem, jejíž členkou je také kpt. T. Markovina z OHKT ÚVN, navštívila velitelství RMS, dále Field Medical Departmnet (adekvátní  Agentuře vojenského zdravotnictví AČR), vojenské výcvikové zdravotnické centrum a velitelství vojenské letecké záchranné služby jordánské armády.

Velkým specifikem je, že tamější vojenská zdravotnické služba zajišťuje zhruba 60% veškeré zdravotnické péče Jordánska. Je tam jednoznačně patrná převaha vojenského zdravotnictví: Jordánsko má sice s ČR srovnatelnou rozlohu i počet obyvatel (pozn. statistiky z r. 2015 uvádějí 9,5 mil. obyvatel žijících v Jordánsku), přesto ale  je tu 8 vojenských kamenných nemocnic pro všechny obory, dále 7 polních nemocnic a disponují mohutnou vrtulníkovou základnou,“ přibližuje přímo z Jordánska plk. Bohoněk.

Návštěva potrvá do pátku 27. září.