ÚVN vypisuje stipendijní program pro studenty nelékařských zdrav. oborů.

  všeobecná sestra

  praktická sestra

  zdravotní laborant

  radiologický asistent

Stipendium nabízíme studentům prezenčního studia akreditovaných oborů:

 • všeobecná sestra (studenti před/posledního ročníku VŠ, Bc./Mgr.) - 10.000 Kč měsíčně
 • všeobecná sestra (studenti před/posledního ročníku VOŠ) - 5.000 Kč měsíčně
 • praktická sestra (studenti posledního ročníku SZŠ) - 5.000 Kč měsíčně
 • radiologický asistent (studenti před/posledního ročníku VŠ) - 10.000 Kč měsíčně

Délka výplaty stipendia: max. 10 měsíců v akademickém školním roce (celkem max. 20 měsíců).

Délka závazku: dvojnásobek délky doby výplaty stipendia při plném pracovním úvazku. 

Náležitosti pro podání žádosti o zařazení do stipendijního programu ÚVN:

 • formulář žádosti o zařazení do stipendijního programu (níže ke stažení),
 • potvrzení o studiu, ne starší 30 dnů, které vydá příslušná škola včetně doložení skutečnosti, že předmětné studium (studijní nebo vzdělávací program) je akreditováno MŠMT,
 • motivační dopis (zdůvodnění a motivace žadatele),
 • strukturovaný životopis v rozsahu maximálně 2 stran formátu A4.

Žádost o zařazení do stipendijního programu musí být podána na adresu:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha,
U Vojenské nemocnice 1200,
169 02 Praha 6

nebo elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. datovou schránkou ID b8mtp8k.

  document Žádost o poskytnutí stipendia (25 KB)

Postup při zařazování do stipendijního programu:

 1. ÚVN provádí kontrolu doručených žádostí o zařazení do stipendijního programu. Nesplnění podmínek pro zařazení žadatele do stipendijního programu bude žadateli oznámeno nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy byla žádost podána.
 2. Posouzení žádostí, splňujících podmínky pro zařazení do stipendijního programu, probíhá v závislosti na potřebách ÚVN. ÚVN je oprávněna si vyžádat od žadatele dodatečné informace nezbytné pro posouzení žádosti.
 3. O výsledku posouzení a zařazení žadatele do stipendijního programu rozhoduje ředitel ÚVN.
 4. S žadateli zařazenými do stipendijního programu, bude uzavřena smlouva uvedená v příloze č. 3. Žadatelé, kteří nebyli po posouzení žádosti zařazeni do stipendijního programu, jsou o této skutečnosti vyrozuměni obvykle do 30 dnů ode dne rozhodnutí.
 5. ÚVN si vyhrazuje právo změnit výši stipendia.

Kontakt:

Tel.: 973 202 745
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Těšíme se na Vás!