• vyplněný osobní dotazník*

  • vyplněné prohlášení*

  • doklady kvalifikace (vzdělání, specializace, kurzy, osvědčení apod.) - cizí státní příslušníci, kteří získali kvalifikaci mimo ČR předkládají  rozhodnutí o rovnocennosti dokladů s doklady vydávanými v ČR /nostrifikace/, zdravotničtí pracovníci navíc uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání z MZ ČR (bližší informace viz www.mzcr.cz, sekce uznávání kvalifikace).

  • doklady praxe – potvrzení o zaměstnání, popř. zápočtové listy od všech předchozích zaměstnavatelů. Z potvrzení musí být zřejmá doba zaměstnání (od-do) a pracovní pozice. Originál zápočtového listu od posledního zaměstnavatele se v den nástupu předkládá na oddělení mzdové účtárny!

  • lékařský posudek prokazující způsobilost zaměstnance k výkonu sjednaného druhu práce – vystavuje Oddělení nemocí z povolání od 7.00 do 14.00, pavilon A2, 1. patro. Ke vstupní prohlídce je třeba předložit plnohodnotný a výstižný výpis ze zdravotní dokumentace včetně očkovacího průkazu. Výsledek vstupní lékařské prohlídky musí být předložen na Oddělení personalistiky nejpozději v den nástupu. V opačném případě je možné přijmout zaměstnance až v dalším nástupním termínu.


  • výpis z Rejstříku trestů z ČR a domovské země – bez záznamu, ne starší 3 měsíců

  • životopis

  • občanský průkaz

  • průkaz zdravotní pojišťovny

  • 1 fotografie (barevná)

  • doporučujeme: osobní účet u peněžního ústavu pro zasílání výplaty


Uvedené podklady je třeba předložit nebo doručit na Oddělení personalistiky nejpozději  10 dnů před termínem nástupu. V opačném případě bude termín nástupu posunut o měsíc později. Pokud se nemůžete dostavit osobně, zašlete doklady na níže uvedenou adresu.

Poskytování informací o pracovních příležitostech, jednání s uchazeči o práci a vyřizování personálních a pracovně právních záležitostí v pracovních dnech v úředních hodinách od 7.00-11.30, 12.00-14.30 hod.

 

Dotazy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. +420 973 203 602
Kontakty

 

* dokumenty pro případné využití ke stažení níže, případně k vyzvednutí na Oddělení personalistiky a mezd