alt

Komplexní předcestovní a ponávratové poradenství

Všechna dostupná očkování 

Očkování rizikových osob 

 

E5 Budova E, vchod E5

Ordinační hodiny Pondělí - Pátek 8:30 - 15:30, poslední pacient v 15hod.
Objednání pacientů Pracovna sester +420 973 208 255 mezi 13.00 - 15.00 hod.
 

 

Aktuálně:

I nyní při nástupu epidemie očkujeme novou vakcínou proti chřipce EFLUELDA pro osoby starší 60 let, nad 65 let je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Vyšší množství antigenu zvyšuje imunogenní reakci organismu a tím jak ochranu před onemocněním, tak i jeho těžkým průběhem. V případě zájmu se objednejte na tel 973 208 255.

 

 

 

 

Další služby:

 • Sestavení plánu očkování
 • Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu a certifikátu dle WHO (žlutá zimnice)
 • Konzultace antimalarické profylaxe, prevence infekčních nemocí, vystavení receptu
 • Zajištění zdravotní péče po návratu z rizikových oblastí
 • Odběry krve pro zjištění protilátek (neštovice, žloutenky, spalničky, příušnice ad.)
 • Vakcinace zdravotníků a dalších profesionálů ve zvýšeném riziku
  (hepatitida A+B, černý kašel, meningokok, plané neštovice, spalničky, vzteklina ad.) 
 • Komplexní péče o pacienty po splenektomii dle aktuálně platného Doporučeného postupu SIL ČLS JEP z roku 2013 (vakcinace, vydání průkazu, předpis ATB)
 • U klientů se zdravotními problémy možnost zajištění krátkodobé hospitalizace
 • Konzultační činnost pro praktické lékaře a další zdravotníky
 • Úhrada platební kartou nebo možnost úhrady v hotovosti přímo v ordinaci