Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

 •  

  Diagnostika a léčba infekčních nemocí

  Adekvátní odběr anamnézy, podrobné klinické vyšetření, správná interpretace laboratorních vyšetření a výběr empirické či kauzální antimikrobiální terapie. Důsledně je uplatňován celostní pohled na pacienta.
 •  

  Zajištění izolace pacientů

  Klinika je vybavena i k zajištění izolace pacientů s některými infekčními chorobami, s ohledem na způsob přenosu a infekčnosti vyvolávajícího původce infekce.
 • Pregraduální výuka a výzkum

  Klinika se podílí na pregraduální výuce infektologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nedílnou součástí činnosti kliniky je věda a výzkum.

prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
Přednosta kliniky

 

Pro pacienty

Ambulance, hospitalizace, stacionář OPAT, infuzní místo

  Číst dál...

 

Centrum očkování a cestovní medicíny

Komplexní předcestovní a ponávratové poradenství

  Číst dál...

 

HIV centrum ÚVN

Komplexní péče o HIV pozitivní pacienty

  Číst dál...

 

Studenti a odborníci

Informace pro studenty, konzília, vědecká činnost, publikace

  Číst dál...

 

O klinice

Historie a současnost, vedení kliniky

  Číst dál...

 

Kontakty

Objednání pacientů, kancelář kliniky

  Číst dál...

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200,
169 02 Praha 6

 

  Jak se dostanete do ÚVN?

 

HIV centrum, akutní i chronické ambulance: 

  +420 973 208 255 (mezi 13.00 - 15.00)

Centrum očkování a cestovní medicíny: 

  +420 973 203 466 (mezi 10.00 - 12.00)