Ve čtvrtek 28.6. slavnostně předal MUDr. David Marx, ředitel Spojené akreditační komise ČR, do rukou ředitele ÚVN Certifikát o udělení akreditace Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha.


Akreditace
Externí audit Spojené akreditační komise ČR se v ÚVN uskutečnil ve dnech 2. – 4.  května 2012. ÚVN splnila beze zbytku kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle Národních akreditačních standardů. Získala tak na tři roky akreditaci kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Její platnost je do května roku 2015.

Nezávislá odborná komise sledovala dodržování standardů
Komise v průběhu akreditačního šetření prověřovala v ÚVN dodržování celkem 74 standardů rozčleněných do deseti okruhů standardů: Řízení kvality a bezpečí, Diagnostická péče,  Péče o pacienty, Kontinuita zdravotní péče, Dodržování práv pacientů, Podmínky poskytované péče, Řízení lidských zdrojů, Sběr a zpracování informací, Protiepidemická opatření a Standardy managementu. Posuzovala proces řízení ÚVN s ohledem na řízení kvality a bezpečí poskytovaných služeb, provedla revizi vnitřních dokumentů a předpisů, zejména se pak soustředila na jejich dodržování.

Stopař
Komise vyhodnocovala celý proces zajištění kvality péče a bezpečí pacienta při poskytování zdravotní péče. Významnou roli hrálo využití metody Stopař. Po dobu šetření bylo prověřeno vedení dokumentace celého procesu poskytování zdravotní péče zvoleného pacienta, zajištění bezpečného systému zásobování léky, snižování rizika nemocniční nákazy, zajištění fyzického bezpečí (pády, požár, poškození zdravotnickou technikou), snižování rizika vzniku mimořádných událostí, dodržování práv pacientů, dokonalá ochrana důvěrných dat o pacientech, zajištění návaznosti zdravotní péče (práce s informacemi).

Spojená akreditační komise ČR (SAK ČR)
Spojená akreditační komise České republiky je akreditační orgán národní. Postup pro akreditaci podle SAK ČR je velmi podobný jako pro JCI. Více o SAK www.sakcr.cz

Zároveň byly předány také certifikáty průzkumu spokojenosti pacientů s péčí v ÚVN, Kvalita očima pacientů. ÚVN jako lůžkové zdravotnické zařízení i v kategorii Sestry lůžkových zařízení obhájila vysokou míru spokojenosti pacientů.