30. září 2013 startuje v ÚVN v pořadí již šestý průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v rámci projektu Kvalita očima pacientů. Po dobu pěti týdnů budou pacienti Ústřední vojenské nemocnice v Praze požádáni, aby anonymně hodnotili jejich spokojenost s poskytovanou péčí v ÚVN.


Projekt Kvalita očima pacientů potrvá do konce října. Pacienti na standardních odděleních obdrží od sester den před propuštěním dotazník obsahující 53 otázek rozdělených do 8 okruhů: Přijetí do nemocnice; Respekt, ohled, úcta; Koordinace a integrace péče; Informace, komunikace a vzdělávání; Tělesné pohodlí; Citová opora, zmírnění strachu a úzkosti; Zapojení rodiny a přátel; Propuštění a pokračování péče. Průzkum vyhodnocuje nezávislá společnost STEM/MARK,a.s. Výsledky hodnocení by měly být známé v prvních měsících roku 2014.

Na počtu vyplněných dotazníků záleží, děkujeme všem za aktivní přístup k průzkumu.