Hlavním spektrem činností dermatovenerologického oddělení ÚVN je poskytování léčebně preventivní péče pro vojáky v činné službě a jejich rodinné příslušníky, občanské zaměstnance vojenské správy, příslušníky ministerstva vnitra, pacienty spádové oblasti Prahy 6 a ostatní pacienty dle doporučení.

Ambulantní část oddělení sestává ze tří všeobecných dermatovenerologických ambulancí, ordinace primáře oddělení, kabinetu fyzikální léčby a kosmetologické péče, sálu korektivní dermatologie a dále ze specializovaných poraden.

Ústavní léčba zahrnuje léčení celého spektra dermatologických i venerologických onemocnění. Kapacita oddělení je 17 lůžek, z toho 3 jednolůžkové nadstandardní pokoje.
Od roku 2008 je v rámci lůžkové části zřízeno centrum pro léčbu biologiky u pacientů s těžkou formou lupénky. Léčba probíhá formou stacionáře či krátkodobé hospitalizace.

Dále naše oddělení zajišťuje lékařskou pohotovost v rámci ústavní pohotovostní služby, ať už pro potřeby nemocnice (konziliární vyšetření), emergency, nebo pro pacienty ambulantní a to ve všední dny od 16.45 do 19.00 hod., o víkendech a svátcích od 8.00 do 13.00 hod. Mimo tuto dobu je pouze telefonická příslužba kožního lékaře.

Poskytujeme i posudkovou činnost pro vojáky v činné službě, podílíme se na posuzování zdravotního stavu branců a žadatelů, posuzujeme dermatózy i z hlediska profesionálního onemocnění.