Cizinci pojištění v českém veřejném zdravotním systému

Před vyšetřením předloží

 • průkaz totožnosti,
 • EHIC – Evropský průkaz zdravotního pojištění vydaný v České republice (CZ).
  Průkaz pojištěnce Průkaz pojištěnce

Hradí regulační poplatky.

Pokud se pacient nemůže prokázat platným průkazem zdravotního pojištění, který mu byl vydán v České republice, a je nutné zdravotní pojištění ověřit, bude za ověření účtován poplatek 100 Kč.

Cizinci nepojištění v českém veřejném zdravotním systému

Pacient, který není pojištěn ve veřejném zdravotním systému České republiky, osoba ze zemí EU, z dalších zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP), Švýcarska nebo ostatních smluvních zemí, pojištěná v některém z těchto států, předkládá:

 • průkaz totožnosti,
 • EHIC - Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo náhradní certifikát
 • a potvrzení o nároku

nebo

 • průkaz totožnosti
 • a formulář S2 pro plánovanou zdravotní péči v zemi mimo stát vlastního pojištění

  Průkaz pojištěnce Průkaz pojištěnce

http://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/postupy-zeme-eu

Po předložení těchto dokladů má pacient nárok na poskytnutí zdravotní péče v rozsahu uvedeném na registraci české veřejné zdravotní pojišťovny, která se na dobu pobytu v ČR stává jeho výpomocnou zdravotní pojišťovnou.
Hradí regulační poplatky.

 

Osoba mimo země EU, ostatní země EHP, Švýcarsko a ostatní smluvní státy

Osoba nepojištěná v některém z těchto států

Osoba čerpající zdravotní péči nad rámec svého zdravotního pojištění

Osoba, které zdravotní pojišťovna negarantuje úhradu za zdravotní péči

Předkládá doklad totožnosti.

EMERGENCY

Samoplátce na odděleních Emergency hradí před vyšetřením EMERY zálohu 5 000,- Kč, která bude po provedení vyšetření a ošetření zúčtována a nevratný Administrativní poplatek 1 500,- Kč.

Samoplátce je povinen uhradit nedoplatek nákladů za poskytnutou  zdravotní péči  nad rámec složené zálohy 5000 Kč, případný přeplatek bude po vyúčtování vrácen na číslo účtu uvedené ve smlouvě. Náklady za poskytnutou zdravotní péči, jejíž cena nebude známa v okamžiku úhrady, ÚVN vyúčtuje dodatečně a samoplátce je povinen ji uhradit.

Úhradu lze provést v české měně, preferuje se bezkontaktní platba (kartou), případně  hotově: v pracovní době v pokladně ÚVN (pavilon F) nebo na Oddělení úhrad zdravotní péče; na pracovišti Asistenční a informační služby (24/7); nebo hotově na příslušném oddělení.


HOSPITALIZACE

Poskytnutou zdravotní péči hradí v plném rozsahu pacient, zálohu ve výši 100 % předpokládaných nákladů složí předem. Nehradí regulační poplatky.

Pojištěnci neveřejné komerční zdravotní pojišťovny

Předkládá:

 • doklad totožnosti a doklad o zdravotním pojištění.
 • základní zdravotní pojištění cizinců.
 • zdravotní pojištění cizinců.
 • jiné pojištění.

Po předložení těchto dokladů má pacient nárok na poskytnutí zdravotní péče v rámci pojistné smlouvy. Před započetím vyšetření požadujeme garanční list zdravotní pojišťovny.
Nehradí regulační poplatky.

 

Kontakty:

Oddělení úhrad zdravotní péče

F1 Umístění: 3. patro, kancelář 322

Finanční účetní
Jitka Fenclová
+420 973 208 399
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Finanční účetní
Kateřina Kováčová
+420 973 202 754
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Finanční účetní
Dana Gherri
+420 973 203 010
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Pracovní doba:
Po – Čt: 7.30 – 15.30
Pá: 7.30 – 14.00
oběd (lunch time):  11.30 – 12.00
 

Asistenční a informační centrum ÚVN
+420 973 208 333
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

Přijímáme platby kartou:

alt alt alt alt alt

 

České veřejné zdravotní pojišťovny:

vzp
czpz
alt
rbp
zps
211
ozp