Úsek centrálních laboratoří (ÚCL) ÚVN poskytuje služby v oborech hematologie a krevní transfuze, klinické biochemie a klinické mikrobiologie. 

Klinické laboratoře Úseku centrálních laboratoří ÚVN získaly v říjnu 2012 Osvědčení o akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 pro vyšetření v oblasti klinické biochemie, hematologie a imunohematologie, včetně odběrů žilní a kapilární krve, v červnu 2014 pak pro oblast klinické mikrobiologie. Výsledkem akreditačního řízení bylo potvrzení kvality nastaveného systému a odborné úrovně laboratoří. V dubnu 2018 laboratoře obdržely certifikát Osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189:2013. 

Laboratoře mají zaveden systém vnitřní kontroly kvality a účastní se systému externího hodnocení kvality organizovaného SEKK spol.s.r.o. Pardubice a Státním zdravotním ústavem Praha.