F1 Umístění: budova F, vchod F1, 1. patro

 

Vědecká knihovna ÚVN je registrovanou odbornou knihovnou evidovanou u Ministerstva kultury podle zákona č. 257/2001 Sb.

Referent
Ivana Kavanová
+420 973 202 868
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kromě výpůjček odborných publikací zajišťuje organizaci výpůjčního systému a fondu knihovny, spolupráci s Národní lékařskou knihovnou, další vnitrostátní a mezinárodní mezi knihovní služby; dále zajišťuje:

  • Absenční a prezenční výpůjčky
  • Meziknihovní výpůjční službu
  • Přístup k elektronickým bázím dat
  • Správu fondu vědecké knihovny ÚVN a využití DB MEDLINE
  • Odborné rešerše
  • Vede evidenci a archivaci publikační činnosti zaměstnanců ÚVN ve spolupráci s odbornými pracovišti nemocnice
  • Spolupracuje při zpracování podkladů pro hlášení publikačních aktivit do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (RIV).

Uživateli knihovny se stávají zaměstnanci ÚVN Praha po předložení zaměstnaneckého průkazu, ostatní uživatelé po předložení občanského průkazu (viz. pdf Knihovní řád ÚVN (125 KB) ).

 

Elektronické informační zdroje:

Knihovna ÚVN umožňuje přístup k elektronickým informačním zdrojům dostupným online prostřednictvím Internetu. Jedná se zejména o plné texty článků, elektronické časopisy, databáze, elektronické knihy a další online zdroje.
Přístup k licencovaným zdrojům je umožněn pouze registrovaným čtenářům  s platnou čtenářskou kartou. Neregistrovaní uživatelé mohou přistupovat pouze k volně přístupným zdrojům.

Volně dostupné zdroje:

Bibliographia medica Čechoslovaca  (BMČ) - volně dostupná databáze z lékařství a zdravotnictví

Odkaz: http://195.113.87.237/bmc/
Producent: Národní lékařská knihovna
Dostupnost do: neomezena 
Kategorie: volně dostupný zdroj

Podrobný popis: Bibliographia medica Čechoslovaca registruje veškerou odbornou literaturu z lékařství a zdravotnictví, která je vydávána na území ČR a SR (SR do roku 2001). Zahrnuje i odborné práce českých a slovenských autorů v zahraničí (bohemika a slovacika). Zpracovává monografie, časopisecké články, recenze, referáty, statě ze sborníků aj. Články jsou zpracované již od r. 1947.


PubMed
- volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE

Odkaz: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Producent: U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health
Dostupnost do: neomezena 
Kategorie: volně dostupný zdroj 

Podrobný popis: volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE, která obsahuje citace a většinou i abstrakta biomedicínských odborných článků v angličtině i národních jazycích. U většiny článků je i odkaz na plný text, ten však již může být zpoplatněn vydavatelem příslušného časopisu.

 

The New England Journal of Medicine

Odkaz: http://www.nejm.org/
popis: plné texty renomovaného lékařského časopisu

 

Podmínky využívání elektronických informačních zdrojů jsou upraveny licenčními smlouvami jednotlivých zdrojů.

 

Předplacené on line zdroje:

Biotechnology Source a Dynamed Plus

 

Výpůjční doba Vědecké knihovny ÚVN:

PO 8:00 - 12:30 13:00 - 15:30
ÚT 8:00 - 12:30 13:00 - 15:30
ST 8:00 - 12:30 13:00 - 15:30
ČT 8:00 - 12:30 13:00 - 15:30
8:00 - 12:30 13:00 - 14:00