E2 Umístění: přízemí

 

Oddělení klinické farmacie ÚVN Praha vzniklo v březnu 2012. Jeho posláním je minimalizovat rizika spojená s užíváním léčiv. Klinický farmaceut se v procesu přímé péče o pacienta podílí na identifikaci, řešení a předcházení problémů souvisejících s léčivy a jejich užitím.

Poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným a ambulantním pacientům koresponduje s trendy, které kladou stále větší důraz na účelnost a bezpečnost podávané farmakoterapie. 

Klinickofarmaceutická péče významně přispívá k tomu, že náklady na zdravotní péči jsou nemocnicí vynakládány racionálně.

Oddělení klinické farmacie splňuje požadavky doporučené Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS JEP a patří mezi oddělení klinické farmacie vyššího typu. Vedoucí oddělení je členem Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie, z.s.

Oddělení klinické farmacie je Akreditované zařízení II. typu pro specializační přípravu v oboru Klinická farmacie.

 

 

Napsali o nás

V prvních letech 21. století aktivně působila v oboru klinická farmacie v České republice zhruba desítka specialistů. Zdravotnická zařízení, kde byly pozice klinických farmaceutů v té době zřízeny, by se dala spočítat na prstech jedné ruky.  

Číst dál …

 

Odkazy