Informace pro pacienty chronické ambulance

K ambulantnímu vyšetření se pacienti objednávají na základě doporučení praktického lékaře nebo kteréhokoliv specialisty na tel. 973 208 255. K vyšetření je nutné přinést s sebou veškerou dostupnou zdravotní dokumentaci (lékařské zprávy, výsledky vyšetření). V rámci ambulance poskytuje služby Centrum očkování a cestovní medicíny pro klienty před cestou a po cestě do rizikových oblastí.

Informace pro pacienty přijímané na lůžkové oddělení

K hospitalizaci je nezbytné mít s sebou doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a průkaz zdravotní pojišťovny.

K akutnímu příjmu: doporučení odesílajícího lékaře, důležité nálezy nebo minulé propouštěcí zprávy, k plánovanému příjmu poskytněte potřebnou zdravotnickou dokumentaci (lékařské zprávy, výsledky vyšetření).

Vybavení k hospitalizaci – s sebou pouze základní věci denní potřeby:

  • malý obnos peněz
  • přezůvky
  • noční košili/pyžamo, župan
  • hygienické potřeby
  • užívané léky
  • osobní kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo, berle)
  • dle potřeby mobilní telefon a nabíječku, psací potřeby a čtení

Používání mobilních telefonů a rozhlasových přijímačů je povoleno, používání televizních přijímačů pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře nebo staniční sestry. Wifi připojení k dispozici.

Informace pro návštěvy

Návštěvy jsou v ÚVN obecně časově neomezené, ovšem vstup na Kliniku infekčních nemocí je pod kontrolou a návštěva je možná až po dohodě s ošetřujícím personálem. Je nezbytné, aby návštěva dodržovala hygienicko-epidemiologický režim, eventuálně použila stanovené ochranné pomůcky a respektovala v zájmu pacienta i vlastní ochrany veškeré pokyny personálu, případná upozornění či omezení.

Informace o zdravotním stavu poskytne ošetřující lékař pouze osobám uvedeným pacientem v Souhlasu s hospitalizací.