Středisko Poliklinika poskytuje základní léčebně-preventivní péči a posudkovou činnost v ambulancích praktických lékařů a dále specializovanou léčebně-preventivní a posudkovou činnost v oborech vnitřní lékařství a nefrologie. Provádí rovněž některá specializovaná vyšetření (ergometrie, 24-hodinové monitorování krevního tlaku). Prioritou oddělení je poskytování služeb klientům rezortu MO ČR, válečným veteránům, vojenským důchodcům a jejich rodinným příslušníkům. Pracoviště je situováno v prostorách budovy Generálního štábu AČR v Praze - Dejvicích (mapa).

Středisko Zelená cesta primárně zabezpečuje ambulantní zdravotní služby pro potřeby klientů AČR, válečných veteránů, vojenských důchodců a složek integrovaného záchranného systému. Jedná se o pracoviště poliklinického charakteru se specifickým objednávkovým systémem, který mohou využít pouze pacienti registrovaní v programu Zelená cesta. Pro klienty tohoto pracoviště jsou vyčleněny odborné ambulance (chirurgie, ortopedie, urologie, dermatovenerologie, neurologie, interna, oční, ORL, ORFM). Středisko Zelená cesta je umístěno v areálu ÚVN v pavilonu B3.

Středisko zdravotnického zabezpečení poskytuje zdravotní péči zaměstnancům Úřadu vlády ČR a Parlamentu ČR.