Přednosta ORL kliniky:
Zástupce přednosty, vedoucí lékař lůžkové části: plk. as. MUDr. Daniel Kovář, Ph.D.
Zástupce přednosty pro LPP, vedoucí lékař ambulantní části: pplk. MUDr. Tomáš Filipovský
Zástupce přednosty, vedoucí lékař operačních sálů: as. MUDr. Jan Rotnágl
Zástupce přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost: as. MUDr. Richard Holý, Ph.D.
Zástupce přednosty pro maxilofaciální chirurgii: MUDr. Ladislav Dzan, Ph.D.
 
Vrchní sestra kliniky: Mgr. Jindra Zápotocká

 

Kancelář ambulance ORL:
Tel: +420 973 203 162

Kancelář lůžková část:
Tel: +420 973 203 165