Bc. Ivana Chánová


alt

 

Vzdělání

2012 Bc. , obor ošetřovatelství
1988 PSS -  ARIP
1981 SZŠ


Profesní historie

1981 dosud ÚVN Praha
1981 – 1995 Chirurgické oddělení ÚVN - sestra
1995 – 1996 Interní oddělení ÚVN – staniční sestra
2000 – 9/2013 Chirurgické oddělení/Chirurgická klinika  - staniční sestra JIP
10/2013 vrchní sestra LDN NP/ODP


Odborná angažovanost
Členka ČAS  - chirurgická sekce

Výuková činnost
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Osvědčení
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra
Osvědčení  o absolvování Kurzu moderní diabetologie – 3 části
Kontinuální vzdělávání v oboru chirurgie – hojení ran, péče o stomie, nutrice apod., aktivní přednášková účast na konferencích a seminářích
Kontinuální vzdělávání v oboru geriatrie
Manažerské vzdělávání
Certifikovaný kurz Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Certifikovaný kurz Rehabilitační ošetřovatelství pro pacienty se sníženou soběstačností
Certifikovaný kurz Moving and Handling technique
Vzdělávání v oblasti Paliativní péče
Certifikovaný kurz Palitivní péče
Stáž v Hospici Anežky České Červený Kostelec
Kurz ELNEC
Konference a semináře zaměřené na oblast paliativní péče